Bác sỹ CK1 Hứa Minh Tuân

Bác sỹ Hứa Minh Tuân hiện là bác sỹ chính Khoa Sản Viện A Thái Nguyên.

Tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa 1 năm 2014.

Chứng chỉ thực hành và điều trị vô sinh IVF tại Bệnh Viện Từ Dũ, TP Hồ Chí Minh.

Chứng chỉ điều trị  và chẩn đoán ung thư sớm cổ tử cung tại Bệnh Viện Từ Dũ, TP Hồ Chí Minh