Tiến sỹ. BS. Lê Anh Đức

Bác sỹ Lê Anh Đức hiện là phó khoa chẩn đoán hình ảnh  – bệnh viện trường đại học y thái nguyên.

Phó bộ môn Chẩn đoán hình ảnh trường đại học y dược thái nguyên.

Nghiên cứu sinh tiến sỹ tại viện y dược học lâm sàng 108.

Tốt nghiệp khóa học chẩn đoán hình ảnh tại Nhật Bản và Đài Loan.

Tham gia nhiều hội thảo trong nước và quốc tế vê chuyên nghành siêu âm, đặc biệt là siêu âm thai nhi và chẩn đoán dị tật.