Thạc sỹ. BS. Nguyễn Văn Kiên

Bác sỹ Nguyễn Văn Kiên tốt nghiệp thạc sỹ y khoa chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh tại trường Đại Học Y Hà Nội năm 2011.

Bác sỹ hiện là giáo vụ bộ môn, giảng viên bộ môn chẩn đoán hình ảnh trường Đại Học Y Dược Thái Nguyên.

Bác sỹ chính khoa chẩn đoán hình ảnh của Bệnh Viện Trường Đại Học Y Dược Thái Nguyên.