Chụp cắt lớp vi tính

CÁC DỊCH VỤ CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH

  1. Cắt lớp vi tính sọ não
  2. Cắt lớp vi tính tim phổi
  3. Cắt lớp vi tính ổ bụng

BỆNH VIỆN BẢO NGỌC
Địa chỉ : Số 410 Lương Ngọc Quyến – TP Thái Nguyên
Hotline: 0941 832 999
Điện thoại: 0208 3 900 006
Email: benhvienbaongoctn@gmail.com
Website: www.benhvienbaongoc.com
FB: www.facebook.com/benhvienbaongoctn