Quản lý thai

  1. Quản lý thai cấp độ 1: Lập hồ sơ thai nhi, thông báo đặt lịch khám và siêu âm thai không phải chờ đợi, được làm đầy đủ số lần siêu âm (7 lần) và các xét nghiệm cần thiết (Xét nghiệm máu và nước tiểu).
  2. Quản lý thai cấp độ 2: Bao gồm toàn bộ dịch vụ như ở cấp độ 1 kèm theo xét nghiệm miễn dịch (double test, triple test), được chọn bác sỹ khám sản và bác sỹ khám siêu âm.
  3. Quản lý thai cấp độ 3: Bao gồm toàn bộ dịch vụ như ở câp độ 2 kèm theo dịch vụ chọn bệnh viện để sinh trong tỉnh: Viện A, Viện Đa Khoa Trung Ương, khi đó tất cả thủ tục nhập viện, chọn ngày sinh, giờ sinh (nếu có nguyên vọng), chọn bác sỹ đỡ hoặc mổ đẻ đều do trung tâm liên hệ.

quan ly thai
BỆNH VIÊN BẢO NGỌC
Địa chỉ : Số 410 Lương Ngọc Quyến – TP Thái Nguyên
Hotline: 0941 832 999
Điện thoại: 0208 3 900 006
Email: benhvienbaongoctn@gmail.com
Website: www.benhvienbaongoc.com
FB: www.facebook.com/benhvienbaongoctn