Thạc sỹ. BS. Nguyễn Thị Hồng Gấm

Bác sỹ Nguyễn Thị Hồng Gấm tốt nghiệp thạc sỹ y khoa chuyên ngành miễn dịch và di truyền tại Đại Học Y Hà Nội năm 2011.

Được cấp Chứng chỉ chẩn đoán và sàng lọc trước sinh Đại Học Y Hà Nội năm 2014.

Là bác sỹ chuyên sâu tư vấn về xét nghiệm chẩn đoán trước sinh.

Hiện đang nghiên cứu sinh tại Đại Học Y Hà Nội.