TUYỂN DỤNG THÁNG 9

1474039143228_10871

BỆNH VIỆN BẢO NGỌC
Địa chỉ : Số 410 Lương Ngọc Quyến – TP Thái Nguyên
Hotline: 1900 7182
Điện thoại: 0208 3 900 006
Email:benhvienbaongoctn@gmail.com
Website:www.benhvienbaongoc.com
FB:www.facebook.com/benhvienbaongoctn